Sadakatsizlikleri, cezaları ve aşklarıyla ünlü olan Zeus, göklerin tanrısı olmasını, yağmurlar, şimşekler ve gök gürültüleriyle agresif bir tavır içinde olmasıyla kanıtlar gibidir.

Kendisi gibi çocukları da mitolojide farklı hikayelerle dikkat çekmektedir. Titanlardan olan Rhea ve Kronos’un oğullarından biri olan Zeus, diğer kardeşlerini yutan babasının hışmından annesi tarafından kaçırılarak kurtulmuştur. Çocukları Poseidon ve Hades’i yutan babalarından onu kaçırabilen Rhea, onu gizlice annesinin yanına götürdü. 

İda Dağında Rhea ve annesi Gaia’nın yardımıyla büyüyen Zeus, başka bir efsaneye göre Amalthea adında bir keçi tarafından yetiştirilmiştir. Yetişkinliğinde babasına isyan eden ve kardeşlerini onun midesinden çıkaran Zeus böylece göklerin ve yerin hükümdarı olmuştur. Kardeşlerinden Poseidon denizlerin, Hades ise yer altının tanrısı olurken, Zeus Olympos dağında yaşamaya başlayarak dünyayı yönetmiştir.

Zeus Figürü

Hava olaylarla ilişkilendirilen tanrı, yıldırımlar, gök gürültüleri ve yağmurlarla ilişkilendiriliyordu. Homeros’a göre Olympos Yunanistan’ın en yüksek dağıydı ve Zeus’un neden bu zirveyi seçtiği de mantıklı biçimde açıklanıyordu. 

Zeus’a dair yapılan sanat eserlerinde beyaz saç ve sakalları olan, uzun boylu, kaslı ve güçlü görünen bir erkek tasviri vardır. Elinde ya bir yıldırım tutar ya da Aegis adı verilen mızrağını. Yani son derece erkeksi, güçlü ve kontrol sahibi bir görünümü vardır. 

Bazı aşk hikayelerinin resmedildiği sanat eserlerinde tecavüzü övdüğü gerekçesiyle eleştirilen Zeus’un tanrılar arasında en dikkat çekici özelliği şüphesiz renkli oyunlarla kalbini çaldığı tanrıçalar ve fani kadınlara olan düşkünlüğüydü!

Şehvetli Hikayelerin Renkli Kahramanı Zeus

Kızkardeşi olan karısı Hera’ya asla sadık bir eş olmadı. Yaygın olan çapkınlıkları sonucu Apollon, Hermes, Arthemis, Persephone, Minos, Mousalar, Perseus ve Dionysos gibi birçok yarı tanrı çocuğu olmuştur. Hera kıskançlığı Zeus da çapkınlığı tabir ettiği için birçok mitolojik hikaye ortaya çıkmıştır. 

O bu konuda o kadar yaratıcıdır ki, Alkmene’nin kocası Amphitryon kılığına girerek Herakles’in babası da olmuştur. Zeus babasına karşı zafer kazandıktan sonra titan Metis ile evlenmiştir. Metis ile evlendikten sonra adalet tanrıçası Themis ile evlenmiştir. Bu evlilik sonrası Moirolar, Horalar ve Astrea tanrıçaları doğmuştur. 

Boğa kılığına girip kız kaçırmalar, kuğu kılığına girip kadınları baştan çıkarmalarla ünlü olan Zeus, Metis, Themis, Dione, Eurymone, Mnemosyne, Leto, Demeter ve Hera ile evlenmiş, bu evliliklerden sırasıyla Athene, Horalar ve Moriralar, Aphrodite, Kharitler, Mualar, Apollon ve Artemis, Persephone ve son eşi ve kardeşi Hera’dan Ares, Hebe ve Eileithyia dünyaya gelmiştir. 

Zeus’un çocukları sadece tanrıçalardan değil, ölümlü kadınlardan da dünyaya gelmiştir. Herakles, Hermes, Dionysos gibi yarı tanrı çocukları da vardır. Ancak  Alkmene ile kocasının kılığına girip birlikte olduktan sonra, başka hiçbir kadınla birlikte olmamıştır. Bu yüzden bu ilişkiden dünyaya gelen Herakles “Hera’nın zaferi” anlamındadır. 

4 Büyük Din Öncesi Tapınılan Tek Tanrı

Hristiyanlık, müslümanlık, musevilik ve yahudilik öncesi dünya çapında yaygın biçimde inanılan tek tanrı olmuştur. Zeus’un başından doğan Athena onun en sevdiği çocuğu olmuştur. Bu yüzden onunla Aegis’i ve yıldırımlarını paylaşmıştır. 

Yanından ayırmadığı altın kartalını Promethius’un ciğerini sökmek için kullanan  ve. aslında verilen sözün tutulması gerektiğine ve adalete inanan bir tanrıydı. Bu yüzden hak edene hak ettiğinin verilmesini savunurdu. Bütün krallar ondan doğma olduğu kabul edilirdi. Krallar eğer güç ve yetkilerini doğru kullanmazsa, onun tarafından cezalandırılırdı. Tanrıların ve insanların Babası olarak nitelendirilen, istediği her şeyin şekline bürünebilen ve babası Kronos’u yer altına hapseden Zeus her zaman mitlerin baş kahramanı olmuştur. 

Written by

Hüseyin Tahmaz

Şair, söz yazarı ve yazar Hüseyin Tahmaz kadromuzda yer almaktadır.