Hikâye (Öykü) Yazarlığı Hizmeti

Hikaye yazarlığı hizmetimiz, alanında profesyonel olan yazarımız tarafından desteklenmektedir. Her konuda hikaye yazımı yapan ekibimiz, istenilen uzunlukta size özel yazarlık hizmeti vermektedir.

Birçok kişi, hikâye yazmak ve hikâyelerini başkalarıyla paylaşmak ister. Ancak paylaşmadan önce büyük bir kesim beğenilmeme korkusu yaşar. Bu da kişilerin, daha en başından şevklerinin kırılmasına sebep olabilir. Unutulmaması gereken en önemli nokta, dört dörtlük yazılan bir hikâyede bile eleştirilebilecek noktalar bulunabilir.

Bu sebeple, yazmaktan kesinlikle çekinmeyin. Ancak ilk olarak yazdığınız hikâyelerin çok beğenilmesini ve ilgiyle karşılanmasını da beklemeyin. Her yazı da olduğu gibi, hikâye yazımında da belirli aşamalar vardır. Bu sebeple başarısızlık hikâyelerinin ortaya çıkması normal olarak karşılanmalıdır. Bu başarısızlık hikâyeleri, iyi bir şekilde kullanılarak, hikaye yazarlığı konusunda başarıya ulaşmada basamak olarak kullanılabilir.

Belirtilen noktalara dikkat edilmesi, ürünlerin kalitesini büyük ölçüde arttıracaktır.

Hikaye Yazarlığı Rehberi

 • Konuyu belirleyin: Hikâyeden ziyade, bir metni oluşturmak için yapmanız gereken ilk şey, yazacağınız şeyin konusunu ve temasını belirlemektir. Konun belli olmadığı bir hikâye süreci büyük bir ihtimalle tamamlanmayacaktır. Kişi hikâye konusu bulurken zorlanmamak için, günlük hayatında iyi bir gözlemci olmalıdır. İlginç gelen hatta ilginizi çekebilecek bütün noktaları, davranışları ve söylemleri not etmeniz çok işinize yarayacak. Hikâye, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayları konu almaktadır. Bu sebeple, olayları zihninizde kurgulayabilir daha hızlı ilerleyebilirsiniz.
 • Karakter belirlemesi: konu belli olduktan sonra, hikâyedeki karakterlerin belirlenmesi gerekmektedir. Olaya uygun olacak sayıda karakterin olması gerekmektedir. İhtiyaç duyulandan fazla karakterin kullanılması, hikâyenizde karışıklığa yol açacaktır.
 • Bakış açısı belirleme: Hikâyedeki belki en önemli nokta doğru bakış açısı yakalamaktır. Anlatılanların her açıdan doğru ve eksiksiz bir şekilde anlatılması için uygun bir anlatıcı seçilmelidir. Bunun dışında anlatıcının da yazardan bağımsız bir kişi olduğunun unutulmaması gerekir.
 • Olay örgüsü oluşturma: Seçilen konunun karakterlere uygun bir şekilde olayların oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Olay örgüleri, ana olayı oluşturmalı ya da desteklemelidir.
 • Mekân ve zaman belirlemesi: Hikâyenin en temel noktalarından biri zaman ve mekândır. Anlatılan olaylar, uygun bir mekânda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Zamanın ise, her zaman verilmesine gerek yoktur. Ancak olayların geçtiği zamandaki süreç ya da geçen zaman okuyucuya bildirilebilir. Zaman illa ki, kronolojik bir sırayla gidecek diye bir kural yok. Olayın canlı olması için geçmişten gelen izleri de taşıyabilir.
 • Anlatım biçimleri: Anlatım biçimlerinin ve tekniklerinin doğru kullanılması hikâyede son derece önemlidir. Özellikle hikâyede öyküleme ve betimlemenin doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Olaylar, öyküleyici yardımıyla okuyucuya eksiksiz bir şekilde aktarılmaktadır. Olaylarında okuyucular tarafından gerçekçi bir şekilde anlamlandırılması için, tasvirlerinde ustalıkla yapılması gerekmektedir.

Dil bilgisi kuralları: Metni diğer metinlerden ayıran en nemli özellik, dil bilgisine olan uygunluğudur. Hikâyedeki yazım yanlışları okuyucunun gözünden kaçmamaktadır. Okuyucu yazım yanlışlarını fark ettiğinde hikâye hakkındaki olumlu düşünceleri kaybolabilir. Metni yazdıktan sonra iki üç defa göz atmak ve hatta metni başkasına okutturmak gereklidir.

Hikâye yazmak için güçlü bir hayal gücünün olması gerekmektedir. Özellikle, çocukların geniş hayal gücü, hikâye yazma ile birleşince ortaya sıra dışı hikâyeler çıkacaktır. Hikâye yazarlığı son derece uzun ve zorlu bir süreçtir. Başarıya ulaşan yazarların bu uzun yoldan sabırla geçtiklerini unutmamak gerekir. Daha önce belirttiğimiz gibi, bir hikâye ne kadar kusursuzca yazılırsa yazılsın, hikâyeyi eleştirecek kişilerin olabileceğinin unutulmaması gerekir. 

Hikâyenin Temel Unsurları

Bir hikâyenin 2 temel unsuru bulunmaktadır. Bunlardan biri kurgu, diğeri ise anlatıcıdır.

Kurgu: Kurgu, hikâye için ön tasarım niteliğini taşımaktadır. Kurgu için kısaca eserin yapısını ve inşasını oluşturan bir nokta olarak tanımlayabiliriz. Kurgu diş ve dış unsurlarla bir arada olur. İç kurgu olarak dil, durum, üslup, aksiyon ya da ritmi sayabiliriz. Dış unsurlar arasında da sahne, kıt’a, perde, gelişme ve sonuç gibi bölümler bulunmaktadır.

Tahmin edildiği gibi, kurgu sadece iç ve dış unsurların birleşiminden oluşmaz. Yazar, eserin kurgusunu hikâyeyle birlikte oluşturur. Hikâyenin ana iskeletiyle aslında konusu aynı anda oluşmaktadır. Kurgu aslında, hikâyeyi ayakta tutmaktadır. Hikaye yazarlığı için en önemli temeldir.

Hayal gücüne dayanan metinler kurmacadır. Yazar hayal gücündeki hikâyesini, gerçeğe uydurarak kurgular. Kurgunun içerisinde saydığımız etmenler, aslında eserin içeriğini oluşturmaktadır. Kurgunun en temel unsuru gerçekliktir. Gerçekten yararlanmayan bir kurgu her zaman eksik olarak kalacaktır.

Kahramanlar, olaylar, zaman, mekân ve hatta dekor bile aslında gerçek hayattan esinlenerek oluşturulur. Yazar, kurmaca metnini gerçekliğin süzgecinden geçirerek oluşturur. Bu şekilde bir metin gerçek ve kurmacanın harmanlanmasıyla oluşur.

Anlatıcı: Öyküdeki anlatıcı, olayları bize anlatan kişilerdir. Hikâyenin en önemli yapılarından biri, anlatıcıdır. Bu anlatıcı herhangi bir varlık olabilir. Deniz, ırmak, dağ, taş, orman vb. Yazar bu varlıkların ağzından konuşarak bize olayları anlatır. Anlatıcı ve yazar birbirine karıştırılır. Genellikle ikisinin aynı kişi olduğu zannedilir. Anlatıcı, yazarın görevlendirdiği kimse olarak tanımlanabilir.

Anlatıcı, yazar tarafından seçilmektedir. Yazarın olay boyunca görmek istediği, belirli bir süre için sahnede tuttuğu bir varlıktır. Yazar, bütün karakterleri oluşturan kişidir. Anlatıcı, hikâyenin can damarıdır. Bir olayın ya da kişinin şeklini, şemailini, rengini ve dilini anlatan kişi anlatıcıdır. Küçük bir çocuk tarafından anlatılan ya da betimlenilen şeyler, çocukça olmalıdır. 7 yaşındaki bir çocuk 70 yaşındaki bir ihtiyar gibi olayları anlatamaz. Anlatmamalıdır.

Hikâye Yazarlığı Yapmanın Püf Noktaları

Hikâye yazmadan önce planın olması gerekiyor. Doğaçlama ilerlemeye çalışmak sancılı bir süreç olabilir.

 • Olayların mutlaka giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin olması gerekmektedir. Ancak bunları birbiriyle harmanlaması gerekmektedir.
 • Hikâyenin başlığı, yazı işlemi bittikten sonra atılmalıdır. Bu şekilde başlığın sınırlayıcı etkisinden kurtulmak mümkündür.
 • Anlatılan hikâye her yaştaki kişiyi düşündürmelidir. Gelişme bölümünde merak uyandırmalıdır. Olaydan kopmadan kafa karışıklığı ya da şaşırtmalar yapılabilir.
 • Yazacağınız olayı, ilk olarak kendi zihninizde kurgulamalısınız.
 • Yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta daha önce de belirttiğiz gibi imlâ kurallarıdır.
 • Hikâye yazarlığı yapan yazarlarımızın ifadesiyle, hikaye ilk olarak zihinde tasarlanır, söze dökülür ve düşünceler yardımıyla okuyuculara yansıtılır. Bu süreçte herhangi bir aşama eksik olursa hikâye başarısız olarak sayılabilir.

Hikâye Kurma

Yazarlıkta, kişiliğin devreye girmesi önemlidir. Bilinçaltı tamamen serbest bir şekilde çalışmalıdır. Hatta ihtiyaç duyulduğu zaman hafızanın derinliklerinde bulunan bilgiler, heyecanlar, karakterler ve düşünceler çağırılabilir. Ancak bilinçaltını engellemeden gelen bilgiler süzgeçten geçirilmeli, o şekilde yazıya dökülmelidir.

Bilinçaltı, getirdiği her şeyi yazarın önüne koyar. Yazar bu durumda gelen bilgilerin hanginsin kişisel olduğunu, hangisinin evrensel olduğunu, hangisinin klasik olduğu ve hangisinin heyecan verici olabileceği ayıklamalıdır.

Bilinçaltı her şeyi tipler halinde görür. Bu sebeple, hikâyeyi oluşturan her şeyin bilinçaltı olduğunu söylememiz mümkündür. Kısaca, hikâye ilk olarak bilinçaltında doğar.

Son Olarak…

Yazar olmak hakkında söylenebilecek fazla bir şey yok. Yazar olmak için aslında sadece üç şey yapmak yeterli olacaktır. Bunlardan biri yazmak. Diğer okumak. En önemlisi ise gözlem yapmaktır. Yazarak oluşturursunuz. Okuyarak kendinizi beslersiniz. Gözlemlerken de karakterlerinizi şekillendirir, konuşturursunuz. Beslenmeden yazmak ne yazık ki pek mümkün değil. Hikaye yazarlığı için ise, kaleminiz yettiğince yazmaya devam edebilirsiniz.

WhatsApp chat